Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Bà Phạm Thị Nhật

Tôi là Phạm Thị Nhật, 99 Trúc Bạch, bị đau xương hông bên phải, đau 3,4 tháng. Tôi đến điều trị ở 57 Lý Nam Đế chỉ 3, 4 lần là đỡ. Tôi tiếp tục hơn 1 tuần lễ là khỏi hẳn.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên