Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Đại gia đình là giáo viên yoga

Đại gia đình là giáo viên yoga

Đại gia đình nhà Thầy Hoài đều là giáo viên yoga Tây Tạng.  Đầu tiên là Thầy, sau đó là các em trai rồi đến các em dâu và bây giờ đến cả các con các cháu cũng đều đã có thể dạy yoga Tây Tạng cho trẻ em được.

Sinh thời, thân phụ của Thầy cũng tập một số động...

Thầy Trần Đức Hoài - Người sáng lập kiêm Chủ nhiệm

Thầy Trần Đức Hoài - Người sáng lập kiêm Chủ nhiệm

Người sáng lập và chủ nhiệm kiêm giáo viên chuyên nghiệp suốt đời của CLB Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng Việt Nam. Điện thoại: 0915119198

Cô Trịnh Bích Hạnh

Cô Trịnh Bích Hạnh

Giáo viên dạy yoga chuyên nghiệp của CLB Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng Việt Nam. Điện thoại : 0983640489

Chị Lê Hà Phương

Chị Lê Hà Phương

Giáo viên dạy yoga chuyên nghiệp của CLB Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng Việt Nam. Điện thoại : 0963688108

Thầy Trần Công Chương

Thầy Trần Công Chương

Giáo viên dạy Thiền và Yoga chuyên nghiệp của CLB Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng Việt Nam. Điện thoại : 0912096741

Thầy Trần Công Hiệp

Thầy Trần Công Hiệp

Giáo viên dạy Yoga chuyên nghiệp của CLB Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng Việt Nam. Điện thoại: 0912784969

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên