Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Đại gia đình là giáo viên yoga

Đại gia đình là giáo viên yoga

Đại gia đình nhà Thầy Hoài đều là giáo viên yoga Tây Tạng.  Đầu tiên là Thầy, sau đó là các em trai rồi đến các em dâu và bây giờ đến cả các con các cháu cũng đều đã có thể dạy yoga Tây Tạng cho trẻ em được.

Sinh thời, thân phụ của Thầy cũng tập một số động...

Cô Trịnh Bích Hạnh

Cô Trịnh Bích Hạnh

Điện thoại : 0983640489

Cô Nguyễn Thị Nguyệt

Cô Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại : 0913513540

Thầy Trần Công Chương

Thầy Trần Công Chương

Điện thoại : 0912096741

Thầy Trần Công Hiệp

Thầy Trần Công Hiệp

Điện thoại : 0912784969

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên

Sản phẩm được ưu chuộng nhất