Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Đại tướng tặng cho sách

Cố Đại tướng Văn Tiến Dũng nguyên UVBCT, nguyên Bộ trưởng bộ quốc phòng QĐNDVN, nhân những lúc làm tác động cột sống cho Đại tướng, đã được Đại tướng tặng cho một cuốn sách quý đó là hồi ký về cuộc đời họat động cách mạng của ông. Một sự trùng lặp khá lý thú là trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp lúc họat động bí mật ông đã lấy bí danh là Hoài.

Bà Kỳ ( vợ Đại Tướng Văn Tiến Dũng) cũng tặng thầy Trần Đức Hoài sách viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của bà.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên