Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Tranh ảnh để tập Thiền yoga Tây Tạng

Tranh ảnh để tập Thiền yoga Tây Tạng

Để tập Thiền Yoga Tây Tạng nói riêng và Mật tông Tây Tạng hay Kim Cương Thừa nói chung thì người tu tập cần phải có bên mình những Mandala, tượng hay ảnh tượng của các vị Phật ,Bồ tát,  Hộ pháp , tranh ảnh ,Thanka hay pháp khí cần thiết để làm phương tiện hay đối tượng cho việc thiền định hay thiền quán...

Âm nhạc để tập yoga Tây Tạng

Âm nhạc để tập yoga Tây Tạng

Âm nhạc hay tiếng pháp khí như chuông , trống , kèn, tù và, chũm chọe ... đều là những phương tiện thiện xảo được sử dụng trong quá trình tập thiền hay yoga của Kim Cương Thừa Phật giáo Tạng truyền

Đồng phục giành cho tập yoga Tây Tạng

Đồng phục giành cho tập yoga Tây Tạng

Đồng phục được sử dụng cho Kim Cương Thừa Phạt giáo Tạng truyền trong khi ở tập Thiền Yoga, theo truyền thống  có màu đỏ huyết dụ -  màu son đá non của Tây Tạng.

Thảm tập yoga Tây Tạng

Thảm tập yoga Tây Tạng

Thảm tập Yoga Tây Tạng cũng có màu giống màu của đồng phục có nghĩa là màu đỏ huyết dụ là  màu hay được chọn nhất.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên