Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Massage » Kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt đều là khiếm thị

Kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt đều là khiếm thị

Tất cả các kỹ thuật viên massage xoa bóp bấm huyệt hay trị liệu của tất cả các trung tâm thuộc chuỗi hệ thống của Himalaya Yoga Tây Tạng đều là những thanh niên khiếm thị có chứng chỉ chuyên môn xoa bóp bấm huyệt, đã qua các khóa đào tạo dạy nghề nhà nước và của TW Hội người mù Việt Nam. Sau khi được nhận vào Trung tâm làm việc các em được Trung tâm Himalaya hoàn thiện  thêm các kỹ thuật của Thụy Điển, Nhật Bản, Tây Tạng và các kỹ năng sống khác.

Đặc biệt hơn nữa là tất cả các nhân viên hay các kỹ thuật viên của Trung tâm Himalaya đều được tập Thiền Yoga Tây Tạng hàng ngày.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên