Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Lớp học » Lớp Thiền Yoga Tây tạng miễn phí cho người khiếm thị

Lớp Thiền Yoga Tây tạng miễn phí cho người khiếm thị

Trung tâm Himalaya yoga Tây Tạng đã mở được 3 lớp Yoga miễn phí cho những thanh niên khiếm thị ở Hà Nội, Tp HCM, TP Hòa Bình làm giáo viên nguồn về Yoga Tây Tạng để chính các em này sẽ hướng dẫn lại cho những người mù khác học Thiền và Yoga  được dễ dàng hơn.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên

Sản phẩm được ưu chuộng nhất