Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Lớp học » Lớp Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo hàng ngày

Lớp Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo hàng ngày

Hàng ngày kể cả thứ 7 ngày lễ và chủ nhật tại tất cả các trung tâm của Himalaya Yoga tổ chức các lớp Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo:

Lớp Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo tại 175 Giảng Võ Hà Nội

Lớp yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo tại 34 ngõ 12 Đào Tấn Hà Nội

Lớp yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo tại số 35 ngõ 61 phố Lạc Trung quận Hai Bà Hà Nội

Lớp yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo tại 796 Cù Chính Lan Thành phố Hòa Bình

Lớp yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo tại 104 Mã Mây Hà Nội

 

 

Lớp Yoga Tây Tạng có đông đảo học viên tham gia

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên