Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Sản phẩm Spa » Lớp đặc biệt tại 175 Gảng Võ Hà Nội

Lớp đặc biệt tại 175 Gảng Võ Hà Nội

Do Thầy Hoài số điện thoại 0915119198 dạy các lớp Thiền và Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo nâng cao vào các buổi sáng thứ 3, 5, 7. Thầy Hiệp số điện thoại 0912784969 dạy các lớp Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo cơ bản các buổi sáng thứ 2, 4, 6 và tất cả các buổi tối, bằng giáo án quy định thống nhất cho tất cả các lớp thuộc CLB Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng mà Thầy Hoài sáng lập và chủ nhiệm.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên