Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Sản phẩm Spa » Lớp độc đáo tại 73B ngõ 120 phố Dương Văn Bé - Hà Nội

Lớp độc đáo tại 73B ngõ 120 phố Dương Văn Bé - Hà Nội

Do Thầy Chương số điện thoại 0912096741 dạy các lớp Thiền Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo cho người lớn, trẻ em tất cả các ca trong tuần và có hướng dẫn các học viên xoa bóp bấm huyệt Tây Tạng đặc sắc tại đây. Cô Hạnh số điện thoại 0983640489 cũng dạy các lớp Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo cho bà bầu ở đây và cô Hạnh còn là người đang dạy Yoga Tây Tạng đặc biệt độc đáo cho khách sạn MELIA HÀ NỘI đã nhiều năm.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên