Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Nghiên cứu trường sinh học và ngoại cảm

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi còn đang là sinh viên của khoa vật lý trường đại học tổng hợp Hà nội đã tham gia CLB trường sinh học của cố giáo sư toán lý Nguyễn Hoàng Phương - Người tiên phong nghiên cứu trường sinh học và khoa học ngoại cảm Việt Nam. Đã tham gia học tập và nghiên cứu khả năng chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học của cụ Nguyễn Đức Cần ở thôn Đại Yên làng Ngọc Hà  Hà nội -  nhân dân hay gọi là cụ Trưởng Cần và cụ Lê Văn Vị ở Ngọc Thụy Gia Lâm Hà nội- hai nhà ngoại cảm chữa bệnh nổi tiếng Việt Nam thời bấy giờ.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên