Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Ông Nguyễn Văn Châu

Tôi là Nguyễn Văn Châu. Bị đau dây chằng lưng, cổ không quay lại và cúi được qua 2 ngày 3 lần ấn huyệt nay khỏi hẳn, rất cám ơn các bác sỹ.

Ngày 28/9/92

Châu

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên