Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Ông Quách Văn Phúc

Tôi là Quách Văn Phúc. Tôi bị đau cánh tay phải từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 8/10. Vì quá đau tôi có cho con cháu đến gặp bác sĩ Hoài tại phòng khám không dùng thuốc, đến bấm huyệt từ ngày 8/10 đến 10/10 mỗi ngày 1 lần, thời gian 30 phút thì khỏe hoàn toàn. Qua phương pháp trên tôi thấy phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc là rất tôt. Cá nhân tôi xin cám ơn.

12/10/92

TM Quách Huy Quang

33 Yên Thái

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên