Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Tượng Phật Tây Tạng

Tượng Phật Tây Tạng

Tượng phật đặc trưng của Tây Tạng

Vòng tay ngọc Tây Tạng

Vòng tay ngọc Tây Tạng

Vòng đeo tay ngọc được làm từ đá Tây Tạng có tác dụng...

Vòng ngọc Tây Tạng

Vòng ngọc Tây Tạng

Ngọc các màu có tác dụng .....

Ý nghĩa pháp khí Tây Tạng

Ý nghĩa pháp khí Tây Tạng

Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dân cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp. Pháp khí của Phật giáo Tây Tạng đại khái có thể chia làm sáu...

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên