Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Người sáng lập » Phó viện trưởng Viện nghiên cứu lý thuyết Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu lý thuyết Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người

Thầy Trần Đức Hoài là nhà Yoga Tây Tạng Việt Nam đầu tiên và cũng là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lý thuyết tiềm năng con người đưa Yoga Tây Tạng vào Việt Nam trước tiên thông qua đề tài Nghiên cứu ứng dụng Thiền Yoga Tây Tạng trong rèn luyện sức khỏe cho thân và tâm, cơ quan chủ trì là TTNC tiềm năng con người, cơ quan chủ quản là LHKHKT Việt Nam, .

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên