Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Massage » Sáu mùa hè dạy nghề cho các sinh viên Pháp

Sáu mùa hè dạy nghề cho các sinh viên Pháp

Đã 6 năm liền các sinh viên người Pháp đến học thầy Hoài đều thuộc khoa y học vận động và phục hồi chức năng của đại học y khoa - Tổng hợp Maria Curie, Cộng hòa Pháp.

Các sinh viên đang thực tập matxa theo hướng dẫn của thầy Trần Đức Hoài

THầy Trần Đức Hoài chụp cùng các sinh viên Pháp

 

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên