Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Sản phẩm Spa » Thầy Hoài còn lập DNXH Thiên Cung Himalaya

Thầy Hoài còn lập DNXH Thiên Cung Himalaya

Thầy Trần Đức Hoài cũng là người sáng lập Doanh nghiệp xã hội Thiên Cung Himalaya - Vận động cộng đồng bảo vệ sức khỏe thiên nhiên môi trường và con người qua trang web: www.savenature.vn.

Doanh nghiệp xã hội Thiên Cung Himalaya cam kết sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của mình để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, bảo vệ thiên nhiên môi trường và con người.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên