Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Thiền Yoga Lượng tử - Quantum Meditation Yoga

Thiền Yoga Lượng tử - Quantum Meditation Yoga, là cầu nối giữa Khoa học và Tâm linh. Nó sẽ giải thích các giả thuyết về Lỗ đen Lỗ trắng hay BigBang để hình thành hay tan rã của vũ trụ cũng như các khả năng tiềm ẩn của con người và sinh giới trong vũ trụ.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên