Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Tôi đã được gặp Phật như thế nào ?

Trên thế giới có nhiều người đã được gặp Phật dưới nhiều hình thức, gặp trong giấc ngủ mơ, gặp ngay lúc tỉnh thức giữa ban ngày, và tùy theo từng trạng thái mà để lại những dấu ấn trong cuộc sống cho mỗi người. Riêng tôi, phần lớn những lần được gặp Phật là thuộc trạng thái thứ hai -  sau những lần được gặp Phật như thế ngay từ thuở ấu thơ đến nay tôi đã ngoại ngũ tuần, nhưng suốt cả quãng thời gian từ đó đến bây giờ đều là những ấn tượng đầy xúc động tam can, luôn định hướng cho cuộc sống và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi !

Lần thứ nhất - Lúc lên ba, nhờ bát bánh đúc ngô từ tay của mẹ

 

Lần thứ hai - Lúc lên năm, khi cõng em đi qua cầu khỉ

 

Lần thứ ba - Khi lên bảy, vào đêm nghe báo tử người cậu liệt sĩ

 

Lần thứ tư - Năm lên chín, tối 30 tết nỗi đau mất đứa em gái bé bỏng

 

Lần thứ năm - Năm mười bốn, giúp em trai thứ sáu thoát chết viêm phổi

 

Lần thứ sáu - Năm mười chín, đỡ mẹ qua khỏi trận đau dạ dày

 

Lần thứ bảy - Vào buổi chiều đi thiền hành tại Shwe Oo Min - Myanmar

 

Lần thứ tám - Khi đảnh lễ Tứ động tâm Ấn độ Nêpan và hành trình lên Dharamshala gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma 14 và Ngài Đại Bảo Pháp Vương 17

 

Lần thứ chín - Suốt hành trình trên Tây Tạng

 

Lần thứ 10 - Được gặp Phật ở cả 10 phương

 

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên