Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Trang chủ » Người sáng lập » Trong tổ chức quốc tế Các thầy thuốc không biên giới nói tiếng quốc tế ngữ Esperanto

Trong tổ chức quốc tế Các thầy thuốc không biên giới nói tiếng quốc tế ngữ Esperanto

Đồng cảm với tư tưởng hòa bình của bác sĩ Zamenhof - người sáng lập ra Esperanto -  ngôn ngữ vì hòa bình để cho tất cả các dân tộc trên thế giới hiểu biết và yêu thương lẫn nhau  thông qua một ngôn ngữ chung - quốc tế ngữ Esperanto.Thầy Trần Đức Hoài - Chủ nhiệm CLB Esperanto Thiền Yoga Himalaya Tây Tạng được đứng trong tổ chức quốc tế các thầy thuốc không biên giới nói tiếng quốc tế ngữ đã thay mặt các thầy thuốc Việt Nam được cử sang Ucraina phục hồi chức năng cho trẻ em bị di chứng sau hậu quả vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Trécnôbưn.

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên