Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Yoga Khóc hay còn gọi là Yoga Tứ Diệu Đế

Lúc đứa trẻ vừa mới sinh ra, để đón chào một cuộc đời mới, nó không thể cười được mà phải khóc, đứa nào cũng thế ! Vì rằng thế gian này là bể khổ, cuộc đời là gian truân đang đón chờ nó ...Đúng, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra con đường Bát Chánh Đạo để thoát khổ thông qua Tứ Diệu Đế ( Khổ đế, Tập đế, Diệt đế , Đạo đế ): Khổ, Nguyên nhân khổ, Có thể diệt khổ, và Con đường diệt khổ ( Bát chánh Đạo - Con đường tám nhánh).

Yoga Tứ Diệu Đế ( Four Noble Principles Yoga - Enlightenment Yoga ) hay còn gọi là Yoga Khóc ( Cry Yoga - Karma Yoga), khóc , vì sự khổ đau của mình và chúng sinh, để vơi đi những buồn đau mất mát bất như ý không toại nguyện do tham sân si, khóc để mà sám hối không tái phạm những sai lầm tạo nghiệp xấu trên thân khẩu ý qua tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi nữa ... để được thoát khổ và được đi trên con đường mà Đức Phật đang cầm ngọn đuốc tiên phong.

 

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên

Sản phẩm được ưu chuộng nhất