Himalaya Yoga Slide 4 slide3 slide2 slide1

Yoga Khóc hay còn gọi là Yoga Tứ Diệu Đế

Lúc đứa trẻ vừa mới sinh ra, để đón chào một cuộc đời mới, nó không thể cười được mà phải khóc, đứa nào cũng thế ! Vì rằng thế gian này là bể khổ, cuộc đời là gian truân đang đón chờ nó ...Đúng, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra con đường Bát Chánh Đạo để thoát khổ thông qua Tứ Diệu Đế ( Khổ đế, Tập đế, Diệt đế , Đạo đế ): Khổ, Nguyên nhân khổ, Có thể diệt khổ, và Con đường diệt khổ ( Bát chánh Đạo - Con đường tám nhánh).

Yoga Tứ Diệu Đế ( Four Noble Principles Yoga - Enlightenment Yoga ) hay còn gọi là Yoga Khóc ( Crying Yoga - Karma Yoga), khóc , vì sự khổ đau của mình và chúng sinh, để vơi đi những buồn đau mất mát bất như ý không toại nguyện do tham sân si, khóc để mà sám hối không tái phạm những sai lầm tạo nghiệp xấu trên thân khẩu ý qua tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi nữa ... để được thoát khổ và được đi trên con đường mà Đức Phật đang cầm ngọn đuốc tiên phong.

Tán thán và sám hối: Chúng con xin thành kính tri ân công đức của tất cả các vị Phật, các vị Bồ tát, các vị Thầy Tổ từ vô lượng kiếp cho tới nay. (1 vái). Chúng con xin thành kính tri ân công đức của tất cả các bậc Thầy đã từng dạy bảo chúng con từ vô lượng kiếp tới nay.(1 vái). Chúng con xin thành kính tri ân công đức của tất cả các bậc cha, mẹ đã từng sinh ra chúng con, nuôi dạy chúng con từ vô lượng kiếp cho tới nay.(1 vái) Chúng con xin thành kính tri ân, chia sẻ năng lượng của buổi Thiền tập hôm nay để hướng tới giải thoát cho tất cả các chúng sinh từ vô lượng kiếp cho tới nay.(1 vái).

 

Đăng ký học
Họ tên
Số điện thoại
Lưu ý của học viên